IMG_20170525_204703

Мiковiтал (Миковитал)

1,100.00

Міковітал — мікоризний стимулюючий препарат на основі гриба Tuber melanosporum для покращення живлення, водного постачання сільськогосподарських рослин, дерев, плодово-ягідних культур.

Описание товара


Мiковiтал

 

Дія препарату. Міковітал покращує схожiсть насiння та приживлення розсади, утворює мiкоризу (симбiоз гриба та кореня рослини), у результатi чого збiльшуеться площа поглинання води та розчинiв елементiв живлення (бiльше як у 100 разiв). Тим самим, обумовлений добрий розвиток рослин навiть за вiдсутностi достатнього зрошення, гриб забезпечує рослини збалансованим мiнеральним живленням (азотом, фосфором, калiем, кальцiем тоща) та вiтамiнами, фiтогормонами, амiнокислотами пiдвищує iмунiтет рослини та стiйкостi до хвороб за рахунок продукування фiтоалексинiв вироблення природних антибiотикiв, що пригнiчують розвиток збудникiв грибкових та бактерiальних хвороб (фузарiозу, фiтофторозу, бактерiозiв) та шкiдникiв (ураження нематодами тощо).

Сумiсний з iншими препаратами захисту рослин, прилиплювачами, стимуляторами

росту, фунгiцидами та iнсектицидами бiологiчної· природи.

Склад:

Препарат Мiковiтал вироблений на основi гриба трюфеля чорного (Tuber melanosporum),  мiстить живi вегетативнi клiтини, спори або мiцелiй мiкоризоутворюючого гриба та продукти його метаболiзму.

Застосування:

  • передпосiвна обробка насiння;
  • обробка розсади, саджанцiв дерев та кущiв перед висадкою;
  • прикоренева обробка.

 

Умови використання:

Насiння ycix видiв культур обробляють в день висiву в протруювальнiй машинi або безпосередньо в бункерi сiвалки. Якщо необхiдно використати хiмiчний фунгiцид, то обробку Мiковiталом проводять не ранiше нiж через 20 днiв пiсля фунгiциду.

Саджанцi плодових i декоративних культур обробляють через занурення кореневої  системи в розчин препарату на 20-30 хвилин (див. таблицю)

 

Таблиця – Рекомендовані норми витрат біопрепарату МІКОВІТАЛ

 

Культури Передпосівна обробка насіння Обробка саджанців
 МІКОВІТАЛ, л/т  МІКОВІТАЛ, л/100 од.
Соя 1,0
Кукурудза 0,5-1,0
Пшениця 0,5-1
Ячмінь, жито 0,3-0,5
Соняшник 2,0-3,0
Горох 0,3-0,5
Люцерна 1,0-2,0
Картопля 0,3-0,5
Перець солодкий 1,0-2,0
Томати 1,0-2,0
Огірки 1,0-2,0
Горіх, фундук 1,0-2,0
Яблуня, груша 1,0-2,0
Персик, слива 1,0-2,0
Смородина, аґрус, ожина, лохина, чорниця, полуниця, суниця 1,0-2,0
Хвойні та листяні породи дерев 1,0-2,0
Декоративні квіти та лікарські трави 1,0-2,0

 

Мікоризацію бобових культур проводять одночасно з інокуляцією!

 

Обробка саджанців перед висаджуванням:

Саджанці обробляють через занурення кореневої системи в розчин препарату на 20-30 хвилин.

Обробка молодих дерев (2-5 років):

Проводиться прикореневим внесенням препарату в грунт у кількості 50мл з чотирьох сторін дерева на глибину 15-20см за допомогою ґрунтового пістолета або викопуючи невеликі ямки, котрі, після внесення препарату, необхідно присипати землею. Рекомендується, також, пристовбурове мульчування.

 

Обробка дерев, що плодоносять (10-15 років):

Проводиться прикореневим внесенням препарату в грунт у кількості 100-150мл з чотирьох сторін дерева на глибину 20-25см за допомогою ґрунтового пістолета або викопуючи невеликі ямки, котрі, після внесення препарату, необхідно присипати землею. Рекомендується, також, пристовбурове мульчування.

 

 

Крiм обробки насiння рекомендуеться одноразове внесення   Міковіталу позакоренево в фазi активного нарощування  вегетативної· маси рослинами всiх культур, окрiм капустяних. Рослини сiмейства капустяних (капуста, рiпак, гiрчиця, редька, редиска i т.д) не здатнi утворювати симбiотичних спiльнот. Норма внесення 2 л/га Миковimалу + 3 л бактерiального препарату на основi бактерiй роду Pseudomonas або Bacillus subtilis+ Липосам чи Агроліп 300 мл (для плодово-ягiдних- 1 л).